Huisregelement

 • Toegang 18 jaar
 • Legitimatie verplicht te tonen bij twijfel van de leeftijd.
 • Bij twijfel is de beslissing van de uitbater bindend.
 • Geen toegang aan personen in het bezit en/of onder invloed van drugs.
 • Binnen  is drugsgebruik ten strengste verboden en leidt dit tot verwijdering van de betreffende persoon.
 • Geen toegang aan personen in het bezit van wapens, de politie wordt in dat geval ingeschakeld.
 • Geen toegang aan mensen die zichtbaar te erg onder invloed zijn van alcohol.
 • Bij agressie in toon of houding wordt toegang geweigerd.
 • Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kunnen onze medewerkers toestemming tot fouilleren vragen. Indien hieraan geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.
 • . De directie wijst iedere aansprakelijkheid af waar het gaat om verlies, diefstal of schade van jassen en inhoudt van de jassen die waar binnen ook zijn opgehangen.
 • Jassen dienen voor 04.00 uur opgehaald te worden
 • Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna – bij herhaling – volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.
 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
 • Wij vragen ons waarschuwen wanneer u problemen of misdragingen constateert bij andere aanwezigen.
 • Na 4.00 uur geen toegang meer.
 • Bij wetsovertredingen en misdrijven wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • De directie sluit aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor enige vorm van persoonlijke en/of materiële schade die u als bezoeker kunt oplopen tijdens uw bezoek.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie.